Dating for aktive mennesker Langeland

De som står igjen etter et selvmord, blir tvunget til å gjenvinne balanse. Ella faller for Kristian, og hvorfor er hun villig til å slippe seg ut i dette?Ofte kan sorgen og tapet skape en angst for å miste. Hun lar seg falle – bort fra det hun er aller mest redd for å miste Ella er hovedpersonen i romanen din.Jeg ble journalist fordi jeg ville skrive og fortelle historier.Så lenge jeg kan huske har skrivingen vært viktig for meg.

dating for aktive mennesker Langeland

Jeg hadde noen få merkelapper på Ella da jeg begynte å skape henne.I en historie der et selvmord er et bakteppe for alt som utspiller seg, er fallet et vesentlig element.Livet er en balansekunst, og noen behersker det ikke.Det viktigste som skjedde, var at jeg kom inn på Aschehougs forfatterskole.Da kom jeg i kontakt med redaktørene, og begynte tidlig å samarbeide med ”min” redaktør Mia Bull Gundersen.

Dating for aktive mennesker Langeland

For eksempel hadde jeg lenge en motstand mot å gi henne et yrke.Da det endelig løsnet og jeg forsto at hun var arkitekt, begynte jeg nok en gang å skrive fra side 1.En prosateksts magi ligger i alt som ikke står der. dating for aktive mennesker Langeland-11 Slik fungerer det ikke i journalistikken, selv om featurejournalistikken nærmer seg det litterære både i språk og komposisjon.Det sier seg selv hva dette har å si for hennes blikk – på sitt eget hjem, sitt barndomshjem, og sine omgivelser.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *